لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003056نقاشیکاردانی پیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
7150نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7284نقاشی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
7285نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
7291نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--813هنر و معماریدانلود فایل
7290نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--813هنر و معماریدانلود فایل
2003035نقشه کشی صنعتیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001230نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--93علمی و کاربردیدانلود فایل
7162نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
7094نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریموسیقی--733هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰