لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1388مهندسی نفت- چاه پیماییکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--173فنی و مهندسیدانلود فایل
2002652مکانیک ماشین الاتکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینصنعت--173علمی و کاربردیدانلود فایل
1365کاردانی فنی رشته پالایشکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمهندسی شیمی--173فنی و مهندسیدانلود فایل
6467زبان چینیکارشناسی پیوسته1370/02/08فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--356علوم انسانیدانلود فایل
6259مشاوره و راهنماییکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/02/08منسوختدوینمشاوره--356علوم انسانیدانلود فایل
6989ادیان و عرفانکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/01/01فعالتدوینالهیات--365علوم انسانیدانلود فایل
16050فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
16049فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30منسوختدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
16048الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
5372علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینعلوم سیاسی--354علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰