لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16126واژه گزینی و اصطلاح شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/05/17فعالبازنگریزبانشناسی--942علوم انسانیدانلود فایل
16247فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/06/06فعالبازنگریالهیات--943علوم انسانیدانلود فایل
16133ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/16فعالبازنگریعلوم حوزوی--944علوم انسانیدانلود فایل
2513هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/25فعالبازنگریفیزیک--945علوم پایهدانلود فایل
2514هواشناسیدکتری تخصصی1396/06/25فعالبازنگریفیزیک--945علوم پایهدانلود فایل
16334حقوقکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریحقوق--946علوم انسانیدانلود فایل
16337مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
16125مدیریت کسب و کار گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/01فعالتدوینمدیریت--946علوم انسانیدانلود فایل
16336معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--946علوم انسانیدانلود فایل
16171مدرسی اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰