لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001977کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001976کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001975کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001978کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002137کاردانی فنی مکانیک – مکانیک شناورهای صیادیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001738کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002148کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های تولید و فرآوری برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001737کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002140کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002183کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دامکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۵۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰