لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۴۷۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت136علمی و کاربردیدانلود فایل
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
کودکان استثنایی نابینا و نیمه بیناکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
کودکان استثنایی ناسازگارکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنواکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
گازرسانیکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینصنعت52علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک رایانهکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینفرهنگ و هنر411علمی و کاربردیدانلود فایل