لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۴۵۱ تا ۵٬۴۶۰ مورد از کل ۵٬۴۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
گرافیک رایانه ایکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینفرهنگ و هنر403علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک – گرافیککاردانی پیوسته1374/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر304علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک- تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک- طراحی چاپکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک- گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک-تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک-چاپکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرافیک-گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر56علمی و کاربردیدانلود فایل
گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
گردشگریدکتری تخصصی1393/05/19فعالتدوینگردشگری854علوم اجتماعیدانلود فایل