لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۴۱۱ تا ۵٬۴۲۰ مورد از کل ۵٬۴۵۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت393علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت360علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت25علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران414فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت25علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت17علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت19علمی و کاربردیدانلود فایل