لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003043مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20منسوختدوینهنر--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003037گرافیککارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003038انیمیشنکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003010حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003039طراحی لباسکارشناسی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003011طراحی و دوختکاردانی پیوسته1398/04/04فعالبازنگریهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001463مددکاری اجتماعیکاردانی ناپیوسته1381/11/20منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--11علمی و کاربردیدانلود فایل
2001865نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ناپیوسته1381/12/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--11علمی و کاربردیدانلود فایل
2001866نوازندگی ساز جهانیکارشناسی ناپیوسته1381/12/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--11علمی و کاربردیدانلود فایل
2003012جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰