لیست کامل رشته ها


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی6دامپزشکیدانلود فایل
بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری تخصصی1395/03/22فعالتدوینعلوم درمانگاهی874دامپزشکیدانلود فایل
بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1381/09/16منسوختدوینعلوم پایه472دامپزشکیدانلود فایل
بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1395/11/23فعالبازنگریعلوم پایه882دامپزشکیدانلود فایل
بیوشیمیدکتری تخصصی1391/10/10فعالبازنگریعلوم پایه817دامپزشکیدانلود فایل
بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلوم پایه756دامپزشکیدانلود فایل
بیوشیمی دامپزشکیدکتری دستیاری1379/10/18منسوختدوینعلوم پایه406دامپزشکیدانلود فایل
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی50دامپزشکیدانلود فایل
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی99دامپزشکیدانلود فایل
دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی100دامپزشکیدانلود فایل