لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3345ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3340توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
3341توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
2001424تولید دانه­ های روغنیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--129علمی و کاربردیدانلود فایل
2003065تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1399/11/12فعالبازنگریکشاورزی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001428تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوخبازنگریکشاورزی--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001033تکنولوژی آرد سازیکاردانی ناپیوسته1385/07/08منسوخبازنگریصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
2001425تکنولوژی تولید برنجکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--129علمی و کاربردیدانلود فایل
2001020تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریصنعت--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001423تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوخبازنگریکشاورزی--123علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰