لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001514آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001036آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوختدوینصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001218آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001529آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوختدوینصنعت--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001049آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوختدوینصنعت--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2002001آسانسور و پله­ برقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001874آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادکارشناسی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینفرهنگ و هنر--51علمی و کاربردیدانلود فایل
4020آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی--657دامپزشکیدانلود فایل
5663آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5664آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰