لیست کامل رشته ها


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
االهیات و معارف اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات200علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزه ای865علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی332علوم انسانیدانلود فایل
ادیان ابراهیمیدکتری تخصصی1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزه ای781علوم انسانیدانلود فایل
ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانیدکتری تخصصی1393/07/06فعالتدوینعلوم حوزه ای856علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات130علوم انسانیدانلود فایل
اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی414کشاورزیدانلود فایل
اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی414کشاورزیدانلود فایل
اصول فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزه ای748علوم انسانیدانلود فایل
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی377علوم اجتماعیدانلود فایل