لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1063مدیریت پروژه گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--818فنی و مهندسیدانلود فایل
1064مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوختدوینمهندسی عمران--406فنی و مهندسیدانلود فایل
1065مدیریت فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--13830711فنی و مهندسیدانلود فایل
1066مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالتدوینمهندسی معدن--823فنی و مهندسیدانلود فایل
1067معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/04/25منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--301فنی و مهندسیدانلود فایل
1068معماری کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
1069مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1070مکانیک خاک و پیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینمهندسی عمران--367فنی و مهندسیدانلود فایل
1071مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوینمهندسی عمران--384فنی و مهندسیدانلود فایل
1072مهندسی آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی عمران--343فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰