لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6329فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--1079علوم انسانیدانلود فایل
6330فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--1079علوم انسانیدانلود فایل
2001297مربی بهداشت مدارسکاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001239معماری- مرمت ابنیهکاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001645مهندسی عمران – سد و شبکهکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001643مهندسی عمران- ساختمان‌های آبیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001204نقشه برداریکاردانی پیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
7135کتابت ونگارگری گرایش خیالی نگاریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--1079هنر و معماریدانلود فایل
2001292کودکیاری گرایش مربی کودککاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰