لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001607امور حقوقی زمینکاردانی ناپیوسته1386/06/24منسوختدوینکشاورزی--195علمی و کاربردیدانلود فایل
2001556امور دامی تکنولوژی دامداری در مرتعکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینکشاورزی--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001557امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکاردانی ناپیوسته1375/02/16فعالتدوینکشاورزی--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001559امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعالتدوینکشاورزی--462علمی و کاربردیدانلود فایل
2001085انتقال آبکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001895انتقال آب گرایش بهره برداری ونگهداری ازشبکه های آبیاری وزهکشیکارشناسی ناپیوسته1385/09/04منسوختدوینکشاورزی--142علمی و کاربردیدانلود فایل
2001611انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001590بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001099بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001110بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰