لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2644زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریدکتری تخصصی1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2646زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
2645شیمی گرایش فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریشیمی--801علوم پایهدانلود فایل
16528علوم حدیث گرایش ادعیه و زیارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالتدوینعلوم حوزوی--801علوم انسانیدانلود فایل
16519غرب شناسی انتقادیدکتری تخصصی1400/08/23فعالتدوینعلوم حوزوی--801علوم انسانیدانلود فایل
2642فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافتدکتری تخصصی1400/08/23فعالتدوینعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
16529مدیریت کسب و کارکارشناسی پیوسته1400/08/23فعالبازنگریمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
16524مطالعات نظری تمدندکتری تخصصی1400/08/23فعالتدوینعلوم حوزوی--801علوم انسانیدانلود فایل
16531حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/17فعالبازنگریحقوق--348علوم انسانیدانلود فایل
2623بیوشیمیدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰