لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ایدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیهادکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
علوم جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.