لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2114بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش قارچ هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--740علوم پایهدانلود فایل
6227حقوق پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--729علوم انسانیدانلود فایل
6232حقوق حمل و نقل تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--660علوم انسانیدانلود فایل
6234حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--442علوم انسانیدانلود فایل
4068اپیدمیولوژیدکتری دستیاری1382/02/27منسوختدوینعلوم پایه--570دامپزشکیدانلود فایل
7094نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13فعالبازنگریموسیقی--733هنر و معماریدانلود فایل
7093نوازندگی ساز جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/25منسوختدوینموسیقی--526هنر و معماریدانلود فایل
7095نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/13منسوخبازنگریموسیقی--733هنر و معماریدانلود فایل
7291نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--813هنر و معماریدانلود فایل
7290نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--813هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰