لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4016انگل شناسی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--26دامپزشکیدانلود فایل
4085انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1388/11/17منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--668دامپزشکیدانلود فایل
4086انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته-فعالبازنگریپاتوبیولوژی--668دامپزشکیدانلود فایل
4068اپیدمیولوژیدکتری دستیاری1382/02/27منسوختدوینعلوم پایه--570دامپزشکیدانلود فایل
4017اپیدمیولوژیدکتری تخصصی1391/11/15فعالبازنگریعلوم پایه--716دامپزشکیدانلود فایل
4019ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
4048ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--664دامپزشکیدانلود فایل
4049بافت شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم پایه--11دامپزشکیدانلود فایل
4091بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم پایه--305دامپزشکیدانلود فایل
4022بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11منسوختدوینعلوم پایه--652دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰