لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1049مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینمهندسی صنایع--664فنی و مهندسیدانلود فایل
1050طراحی سیستم های دینامیکی خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--743فنی و مهندسیدانلود فایل
1052مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--522فنی و مهندسیدانلود فایل
1053فناوری اطلاعات و مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/04منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--836فنی و مهندسیدانلود فایل
1054مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوختدوینمهندسی برق--837فنی و مهندسیدانلود فایل
1055کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران--562فنی و مهندسیدانلود فایل
1059مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگازکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1060مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداثکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1061مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
1062مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوختدوینمهندسی صنایع--712فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰