لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2000694گرافیک گرایش پوستر و نشانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2000695گرافیک گرایش تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریفرهنگ و هنر--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2001541گرافیک رایانه ایکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینفرهنگ و هنر--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2001061گرافیک رایانهکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینفرهنگ و هنر--411علمی و کاربردیدانلود فایل
2001548گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--56علمی و کاربردیدانلود فایل
2001839گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--56علمی و کاربردیدانلود فایل
2001077گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--56علمی و کاربردیدانلود فایل
2003057گرافیککارشناسی ناپیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--22فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003037گرافیککارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001488گازرسانیکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینصنعت--52علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰