لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
شیلات گرایش تکثیر و پرورشدکتری تخصصی1373/07/17منسوختدوینمنابع طبیعی--284کشاورزیدانلود فایل
شیلات گرایش عمل آوری فرآورده های شیلاتیدکتری تخصصی1373/07/17منسوختدوینمنابع طبیعی--284کشاورزیدانلود فایل
شیلات گرایش تولید و بهره برداریدکتری تخصصی1373/07/17منسوختدوینمنابع طبیعی--284کشاورزیدانلود فایل
صنایع خمیر و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
طراحی و مهندسی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم علفهای هرزدکتری تخصصی1383/12/18منسوختدوینتولیدات گیاهی--108کشاورزیدانلود فایل
علوم و صنایع چوبدکتری تخصصی1373/12/07منسوختدوینمنابع طبیعی--294کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش میوه کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم باغبانی گرایش سبزی کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.