لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003047شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003041فناوری اطلاعاتکاردانی پیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003002کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
7101ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7128عکاسیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7150نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
2003005سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003006صنایع غذاییکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینکشاورزی--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
4014مامایی و بیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1366/08/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--16دامپزشکیدانلود فایل
2001462امور اداریکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰