لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003095مهندسی حرفه ای برق قدرتکارشناسی ناپیوسته-فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--1082فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003096مهندسی حرفه ای حمل و نقلکارشناسی ناپیوسته-فعالتدوینعلوم مهندسی--1082فنی و حرفه ایدانلود فایل
7230مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته-فعالبازنگریشهرسازی--702هنر و معماریدانلود فایل
1507مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1508مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1518مهندسی عمران گرایش راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته-منسوخبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
9234مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی-فعالبازنگریمهندسی عمران--316فنی و مهندسیدانلود فایل
9235مهندسی عمران گرایش راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته-فعالبازنگریمهندسی عمران--316فنی و مهندسیدانلود فایل
1512مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
1522مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته-منسوخبازنگریمهندسی عمران--728فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰