لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4020آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی--657دامپزشکیدانلود فایل
4021آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه--549دامپزشکیدانلود فایل
4036آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه--881دامپزشکیدانلود فایل
4071انگل شناسیدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریپاتوبیولوژی--152دامپزشکیدانلود فایل
4018انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی--619دامپزشکیدانلود فایل
4077انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
4078انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
4047انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینپاتوبیولوژی--631دامپزشکیدانلود فایل
4089انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
4090انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--305دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰