لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001391کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001384کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2003058حسابداریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریعلوم انسانی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003063فناوری گل و گیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1399/10/23فعالتدوینکشاورزی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003082مهندسی حرفه ای تولید گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالتدوینکشاورزی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003079مهندسی حرفه ای علوم دامیکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریکشاورزی--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003083مهندسی حرفه ای معماریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریساختمان و معماری--60فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001415تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیکاردانی ناپیوسته1382/12/09منسوختدوینصنعت--61علمی و کاربردیدانلود فایل
1315مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1393/11/05فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--62فنی و مهندسیدانلود فایل
2003081مهندسی حرفه ای کنترلکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالتدوینبرق و کامپیوتر--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰