لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7014موزه ها و بناهای تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--290هنر و معماریدانلود فایل
1349صنایع قند سازیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--293فنی و مهندسیدانلود فایل
1347کاردان فنی عملیات پتروشیمیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--293فنی و مهندسیدانلود فایل
7021هنرهای سنتیکاردانی ناپیوسته1367/12/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--295هنر و معماریدانلود فایل
6298تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/02/24منسوختدوینعلوم تربیتی--303علوم انسانیدانلود فایل
1209ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1368/03/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--306فنی و مهندسیدانلود فایل
6141معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1368/04/11فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--309علوم انسانیدانلود فایل
2082اقلیم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/04/25منسوختدوینعلوم زمین--311علوم پایهدانلود فایل
2001آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--314علوم پایهدانلود فایل
2067شیمی گرایش شیمی آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/07/09منسوختدوینشیمی--317علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰