لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1280مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--718فنی و مهندسیدانلود فایل
1281مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژیکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینمهندسی شیمی--606فنی و مهندسیدانلود فایل
1282مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتشکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوختدوینمهندسی شیمی--658فنی و مهندسیدانلود فایل
1283مهندسی شیمی گرایش گازکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوختدوینمهندسی شیمی--567فنی و مهندسیدانلود فایل
1284مهندسی شیمی-مهندسی آتشکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینمهندسی شیمی--633فنی و مهندسیدانلود فایل
1285مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیافکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوختدوینمهندسی نساجی--85فنی و مهندسیدانلود فایل
1286مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی صنایع--661فنی و مهندسیدانلود فایل
1287تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--436فنی و مهندسیدانلود فایل
1288تولید صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--436فنی و مهندسیدانلود فایل
1289مهندسی صنایع پلیمرکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی پلیمر--494فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰