لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001341تعمیرات اپتیک و لیزرکاردانی ناپیوسته1376/07/27منسوختدوینصنعت--497علمی و کاربردیدانلود فایل
2001346تعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001380تعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001355تعمیرات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
6841تفسیر قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--560علوم انسانیدانلود فایل
2001850توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001912توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1387/03/04منسوختدوینکشاورزی--220علمی و کاربردیدانلود فایل
3340توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
5159توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--562علوم اجتماعیدانلود فایل
3341توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰