لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16114معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1395/12/08فعالبازنگریالهیات--919علوم انسانیدانلود فایل
6661معارف اسلامی و تبلیغکارشناسی ارشد پیوسته1366/08/09منسوختدوینالهیات--196علوم انسانیدانلود فایل
16116معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1385/02/30منسوختدوینالهیات--851علوم انسانیدانلود فایل
16134معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1385/02/12منسوختدوینالهیات--850علوم انسانیدانلود فایل
6219منطق فهم دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینالهیات--672علوم انسانیدانلود فایل
16072کلام تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات--656علوم انسانیدانلود فایل
5642باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریباستان شناسی--1051علوم اجتماعیدانلود فایل
5258باستان شناسیکارشناسی پیوسته1365/02/06منسوختدوینباستان شناسی--81علوم اجتماعیدانلود فایل
5313باستان شناسیکارشناسی ناپیوسته1383/11/03فعالتدوینباستان شناسی--599علوم اجتماعیدانلود فایل
5415باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--103علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰