لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9228صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی شیمی--325فنی و مهندسیدانلود فایل
5299علوم اجتماعی گرایش دبیری علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینعلوم اجتماعی--325علوم اجتماعیدانلود فایل
1368مراقبت پروازکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی برق--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1391مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1247کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--822فنی و مهندسیدانلود فایل
1249کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1153مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--327فنی و مهندسیدانلود فایل
1155مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--327فنی و مهندسیدانلود فایل
6418الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--329علوم انسانیدانلود فایل
1705صنایع نفتکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینمهندسی شیمی--329فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰