لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5038جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5036جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5039جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5037جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
5033جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعالتدوینعلوم اجتماعی--732علوم اجتماعیدانلود فایل
4088جراحی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--305دامپزشکیدانلود فایل
6691جرم یابیدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--735علوم انسانیدانلود فایل
6553جریانهای کلامی معاصردکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم حوزوی--678علوم انسانیدانلود فایل
5671جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5040جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوختدوینعلوم جغرافیایی--496علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰