لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1269مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1270مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1271مهندسی پزشکی بالینیکارشناسی پیوسته1375/08/27منسوختدوینمهندسی پزشکی--469فنی و مهندسیدانلود فایل
1272مهندسی ترافیک هواییکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینمهندسی مکانیک--606فنی و مهندسیدانلود فایل
1273مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
1275مهندسی جریه راه اهنکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینمهندسی برق--465فنی و مهندسیدانلود فایل
1276مهندسی خط و ابنیه راه آهنکارشناسی پیوسته1375/09/11منسوختدوینمهندسی عمران--470فنی و مهندسیدانلود فایل
1277مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1381/05/05منسوختدوینمهندسی عمران--635فنی و مهندسیدانلود فایل
1278مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1279مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09فعالتدویننظامی و انتظامی--520فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰