لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001008تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--34علمی و کاربردیدانلود فایل
2001407تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2001341تعمیرات اپتیک و لیزرکاردانی ناپیوسته1376/07/27منسوختدوینصنعت--347علمی و کاربردیدانلود فایل
2001346تعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2001380تعمیرات سخت افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--1علمی و کاربردیدانلود فایل
2001355تعمیرات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
6841تفسیر قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
2001850توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001912توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1387/03/04منسوختدوینکشاورزی--113علمی و کاربردیدانلود فایل
3340توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰