لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7335طلا و جواهرکارشناسی ارشد ناپیوسته-فعالتدوینهنرهای کاربردی--1083هنر و معماریدانلود فایل
1861مخابرات و الکترونیک دریاییکارشناسی پیوسته-منسوختدوینمهندسی برق--535فنی و مهندسیدانلود فایل
5738مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته-منسوخبازنگریعلوم ورزشی--1084علوم اجتماعیدانلود فایل
5737مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته-منسوخبازنگریعلوم ورزشی--1084علوم اجتماعیدانلود فایل
5736مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته-منسوخبازنگریعلوم ورزشی--1084علوم اجتماعیدانلود فایل
7137مرمت آثار تاریخیکارشناسی پیوسته-منسوختدوینمعماری--50هنر و معماریدانلود فایل
7336مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیکارشناسی پیوسته-فعالبازنگریمعماری--1083هنر و معماریدانلود فایل
5734مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--1083علوم اجتماعیدانلود فایل
5358مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمطالعات زنان و خانواده--753علوم اجتماعیدانلود فایل
2002662مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته-منسوختدوینصنعت--654علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰