لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
8130علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناختدکتری تخصصی1393/04/01فعالبازنگریمیز علوم شناختی--743بینا رشته ایدانلود فایل
8128علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/09منسوختدوینمیز علوم شناختی--699بینا رشته ایدانلود فایل
8125علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/05فعالبازنگریمیز علوم شناختی--995بینا رشته ایدانلود فایل
8126علوم شناختی گرایش رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/20فعالتدوینمیز علوم شناختی--766بینا رشته ایدانلود فایل
8127علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/08/28منسوخبازنگریمیز علوم شناختی--704بینا رشته ایدانلود فایل
8122علوم شناختی گرایش طراحی و خلاقیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/12/02فعالتدوینمیز علوم شناختی--777بینا رشته ایدانلود فایل
8121علوم شناختی گرایش مطالعات نظری هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/22فعالتدوینمیز علوم شناختی--764بینا رشته ایدانلود فایل
8140محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالتدوینبینا رشته ای--762بینا رشته ایدانلود فایل
8138یادگیری الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینبینا رشته ای--788بینا رشته ایدانلود فایل
4084بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--553دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰