لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6217مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6122مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6118مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6213مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
16167مدرسی معارف قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16132مذاهب فقهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28منسوخبازنگریالهیات--934علوم انسانیدانلود فایل
16238مطالعات اسلامی به زبان خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/17فعالتدوینالهیات--994علوم انسانیدانلود فایل
6123معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1383/04/20فعالتدوینالهیات--588علوم انسانیدانلود فایل
6844معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/13منسوختدوینالهیات--331علوم انسانیدانلود فایل
6433معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1384/11/15منسوختدوینالهیات--624علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰