لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5294علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--319علوم اجتماعیدانلود فایل
5296علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--319علوم اجتماعیدانلود فایل
5297علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--319علوم اجتماعیدانلود فایل
5295علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1368/08/28منسوختدوینعلوم اجتماعی--319علوم اجتماعیدانلود فایل
6464زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1368/09/26منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--323علوم انسانیدانلود فایل
1390الکترونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
16056روانشناسی گرایش بالینیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
16057روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
16058روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
2053شیمی آزمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینشیمی--325علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰