لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1256مهندسی استخراج معدنکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی معدن--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1257مهندسی اکتشاف معدنکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی معدن--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1259مهندسی برقکارشناسی پیوسته1391/12/13منسوخبازنگریمهندسی برق--718فنی و مهندسیدانلود فایل
1261مهندسی برق گرایش الکترونیککارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1262مهندسی برق گرایش مخابراتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1263مهندسی برق گرایش کنترلکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1264مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریککارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1265مهندسی بهره برداری راه آهنکارشناسی پیوسته1374/12/16فعالتدوینمهندسی عمران--458فنی و مهندسیدانلود فایل
1266مهندسی پرتو پزشکیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدوینمهندسی پزشکی--655فنی و مهندسیدانلود فایل
1268مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--563فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰