لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003069مهندسی حرفه ای استخراج معدنکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالتدوینعلوم مهندسی--52فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003071مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکیکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریعلوم مهندسی--52فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003073مهندسی حرفه ای ساخت و تولیدکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریعلوم مهندسی--52فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003075مهندسی حرفه ای سرامیککارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالتدوینعلوم مهندسی--52فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001543خبرنگاریکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001387صنایع چرم و پوستکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001893پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002792حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002793حسابداری با گرایش حسابداری برقکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002795حسابداری با گرایش حسابداری دولتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰