لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16095مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--443علوم انسانیدانلود فایل
16169مدرسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16170مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
16168مدرسی مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--947علوم انسانیدانلود فایل
6216مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6119مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6215مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
6211مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--443علوم انسانیدانلود فایل
6121مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--617علوم انسانیدانلود فایل
6214مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--597علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰