لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2000074کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001737کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001370کمک مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت--106علمی و کاربردیدانلود فایل
2001493کمک مهندسی پرواز(بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت--106علمی و کاربردیدانلود فایل
2001526کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001045کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001548گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001077گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2001080گریم (فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--207علمی و کاربردیدانلود فایل
2083آب زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگریعلوم زمین--397علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰