لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001611انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریکشاورزی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
2001552انیمیشنکاردانی ناپیوسته1388/08/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--282علمی و کاربردیدانلود فایل
2001372اویونیککاردانی ناپیوسته1381/04/15منسوختدوینصنعت--7علمی و کاربردیدانلود فایل
2001336اویونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2001342اپتیککاردانی ناپیوسته1376/07/27منسوختدوینصنعت--497علمی و کاربردیدانلود فایل
2001383اپتیککاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001221اکتشاف معدنکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001524ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001044ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001143ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰