لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1241مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
1242مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امنکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
1243مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--722فنی و مهندسیدانلود فایل
1245سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1382/12/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--582فنی و مهندسیدانلود فایل
1247کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--822فنی و مهندسیدانلود فایل
1249کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1250مخابرات هواپیماییکارشناسی ناپیوسته1369/08/20فعالتدوینمهندسی مکانیک--172فنی و مهندسیدانلود فایل
1252مراقبت پروازکارشناسی ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینمهندسی مکانیک--172فنی و مهندسیدانلود فایل
1253مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی معدن--685فنی و مهندسیدانلود فایل
1255مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته1390/06/19فعالبازنگریمهندسی عمران--683فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰