لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002801چاپ و نشر-آماده سازی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002938چاپ و نشر-تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002803چاپ و نشر-فرایند چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2101ژئو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/12منسوخبازنگریعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
5520ژئو مورفولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
2103ژئومغناطیسکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2156ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
2002336کاردانی حرفه ای حقوق ثبتیکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--242علمی و کاربردیدانلود فایل
2000082کاردانی فنی برق - برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000028کاردانی فنی ممیزی انرژی - ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰