لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001850توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001912توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1387/03/04منسوختدوینکشاورزی--113علمی و کاربردیدانلود فایل
5159توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--414علوم اجتماعیدانلود فایل
2001523تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2001042تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2001907تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--96علمی و کاربردیدانلود فایل
2001424تولید دانه­ های روغنیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--129علمی و کاربردیدانلود فایل
2001568تولید دانه‌های روغنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
2001613تولید دانه‌های روغنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001225تولید در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--393علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰