لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6757مدیریت سازمانهای دولتی -مالی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/03/01منسوختدوینمدیریت--692علوم انسانیدانلود فایل
6758مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کارکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/03/01منسوختدوینمدیریت--692علوم انسانیدانلود فایل
6759مدیریت سازمانهای دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/03/01منسوختدوینمدیریت--692علوم انسانیدانلود فایل
1460مهندسی هوافضاکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
6760مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
6761مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
6762مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم هادکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
6763مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
7190مرمت اشیا فرهنگی وتاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریمعماری--863هنر و معماریدانلود فایل
6764مدیریت صنعتی گرایش مالیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰