لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1225فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاریکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
1227فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
1228فن هوانوردی گرایش خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
1229فن هوانوردی گرایش ناوبریکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
1230فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
1231فنی هوانوردی خلبانیکارشناسی پیوسته1369/02/02فعالتدوینمهندسی مکانیک--192فنی و مهندسیدانلود فایل
1236سوئیچکارشناسی پیوسته1372/04/19منسوختدوینمهندسی برق--94فنی و مهندسیدانلود فایل
1237انتقالکارشناسی پیوسته1372/04/19منسوختدوینمهندسی برق--94فنی و مهندسیدانلود فایل
1238مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی عمران--719فنی و مهندسیدانلود فایل
1240مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰