لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001483تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--158علمی و کاربردیدانلود فایل
2001133تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001468تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001166تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001485تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--216علمی و کاربردیدانلود فایل
2001155تربیت مربی قرآن کریم(فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--216علمی و کاربردیدانلود فایل
2001459تربیت مربی مراکز پیش از دبستانکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--548علمی و کاربردیدانلود فایل
2001167تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--268علمی و کاربردیدانلود فایل
2001787تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--268علمی و کاربردیدانلود فایل
6927تربیت مروج سیاسیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی--898علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰