لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001602پرورش اسب (باز نگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوختدوینکشاورزی--144علمی و کاربردیدانلود فایل
2001896پرورش اسب (فقط یک دوره اجرا)کارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001577پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینکشاورزی--501علمی و کاربردیدانلود فایل
2001893پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001601پرورش زنبور عسل ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/07/29منسوخبازنگریکشاورزی--131علمی و کاربردیدانلود فایل
2001889پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001115پرورش طیورکاردانی ناپیوسته1388/10/13منسوختدوینکشاورزی--288علمی و کاربردیدانلود فایل
2001916پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریکشاورزی--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001603پرورش طیور (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوخبازنگریکشاورزی--144علمی و کاربردیدانلود فایل
2001108پرورش گاوکاردانی ناپیوسته1387/10/01منسوختدوینکشاورزی--246علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰