لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001042تولید آلومینیومکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2001907تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001568تولید دانه‌های روغنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001613تولید دانه‌های روغنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001225تولید در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001569تولید غلات (گرایش برنج)کاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001092تولید غلات ـ گرایش برنجکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001097تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001582تولید قارچهای خوراکیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001047تولید مبلمانکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰