لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7328مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریمعماری--304هنر و معماریدانلود فایل
9177مهندسی برقکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی برق--304فنی و مهندسیدانلود فایل
9183مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی مکانیک--304فنی و مهندسیدانلود فایل
2609ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریعلوم زیستی--304علوم پایهدانلود فایل
16447ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستاندکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16448ادیان و عرفان گرایش ادیان و مکاتب عرفانی شرقدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16449ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان اسلامدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16443ادیان و عرفان گرایش مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدسدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16450تفسیر موضوعیدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16445علوم اسلامی - تبلیغ و ارتباطات دینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰